พนักงานชั่วคราว ช่วงปิดภาคเรียน ทำงานที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

พนักงานชั่วคราว ช่วงปิดภาคเรียน

รายละเอียดงาน

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันเสาร์
  • ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย / เพศหญิง
  2. อายุระหว่าง 17 – 25 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  4. สามารถทำงานวันเสาร์ได้

สวัสดิการ

  • เงินเดือน
  • โอที
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • วันหยุดประจำสัปดาห์
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • วันหยุดตามประเพณี (ตามกฏหมายกำหนด)
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
  • ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่ง)
  • อบรมสัมมนา , งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • ท่องเทียวต่างประเทศ (เฉพาะตำแหน่ง)
  • เงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โทร.081-4059784 , 095-1415369