เคเอฟซี สาขา แสงโสม วิภาวดี รับสมัครพนักงานประจำร้าน Part Time

เคเอฟซี สาขา แสงโสม

เคเอฟซี สาขา แสงโสม วิภาวดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ค่าตอบแทน

 • รายได้ 40 – 49 บาท/ชม. หรือวันละ 320 – 392 บาท
 • รายได้ (เฉลี่ย) 10,000 – 11,000 บาท

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • เงินส่วนแบ่งจากยอดขาย
 • ค่าเดินทาง
 • Tip box
 • สิทธิลากิจ ลาป่วย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญประจำวันเกิด
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาท/ปี
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
 • ยูนิฟอร์ม

เอกสารสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ร้านเคเอฟซี สาขา แสงโสม วิภาวดี โทร.086-5696785 ติดต่อพี่พี