25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัครพนักงานธุรการ สัญญาจ้าง 6 เดือน

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน :
• ให้การสนับสนุนงานทางด้านธุรการกับทีมจัดซื้อในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เช่น รายงานยอดขาย การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า การทำโปรโมชั่น
• ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานเทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• วุติการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงาน (ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ) 0-3 ปี
• สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ (8.00-17.00 น.) เป็นเวลา 6 เดือน
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดีโดยเฉพาะ MS Excel
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้

เอกสารการสมัครงาน :
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
• ประวัติส่วนตัว (Resume CV)
• รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

More articles

Latest article