บริษัท แมคไทย จำกัด เปิดรับพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

McDonald's
บริษัท แมคไทย จำกัด McDonald's เปิดรับพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

McDonald’s Corporation เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านร้านอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด) แมคโดนัลด์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1948 โดยพี่น้องดิ๊กและแมคโดนัลด์โดยเปิดเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่ชื่อว่า “แมคโดนัลด์” ต่อมาทั้งสองได้ขายกิจการให้กับ นายเรย์มอนด์ อัลเบิร์ด คร็อก เมื่อปี พ.ศ.1955 ปัจจุบันแมคโดนัลด์มีสาขากว่า 30,000 สาขาใน 121 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทยเรามีสาขาทั้งหมด 160 สาขา ทั่วประเทศ

Trainee Manager / Assistant Manager
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
• รักงานบริการ และใฝ่เรียนรู้

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
• เพศหญิง อายุ 20- 28 ปี
• จบการศึกษาวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่ดี

Barista พนักงานประจำร้านกาแฟ
• จบการศึกษาวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• ถ้ามีประสบการณ์ร้านกาแฟ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Crew พนักงานประจำสาขา
• จบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• รักงานบริการ

Rider พนักงานส่งอาหารนอกสถานที่
• จบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
• มีใบอนุญาติขับขี่และ พรบ.รถจักรยานยนต์

Star พนักงานลุกค้าสัมพันธ์
• จบการศึกษาวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
• รักงานบริการ กล้าแสดงออก

ตำแหน่งงาน Full Time พนักงานประจำ เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท
ตำแหน่งงาน Part Time พนักงานรายชั่วโมง 44-47 บาท/ชม.

สวัสดิการ
• โบนัส
• ประกันชีวิต
• ค่ารักษาพยาบาล
• ค่าเดินทาง
• เงินตอบแทนตามผลงาน (จ่ายทุกไตรมาส)
• รางวัลอายุงาน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• อาหารฟรี
• กิจกรรม และเวทีแสดงออก

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท แมคไทย จำกัด ชั้น 5 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ กรุงเทพฯ (ตรงข้าม Central World)