37.3 C
Bangkok
วันเสาร์ 13 เมษายน 2024

งาน Part Time Temporary Staff RoboCup จ่าย 1,000บาท/วัน

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน
• งาน Part time Temporary Staff ในงาน RoboCup Asia-Pacific
• ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ส่วนใหญ่)
• ทำงานช่วงเดือนธันวาคม
• เวลาทำงาน 07.00 – 17.00 น. ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
• จ่ายค่าจ้าง 1,000 บาท/วัน

หน้าที่รับผิดชอบ
• ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน และชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
• ประจำตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
• ช่วยจัดกิจกรรม และช่วยประชาสัมพันธ์ภายในงาน
• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 – 30 ปี
• กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีได้
• มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ

เอกสารสมัครงาน (นำมาในวันสัมภาษณ์)
• รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript ล่าสุด (สามารถปริ้นท์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้)

การสมัคร
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ฯ สิริกิติ์ (ชั้น 1 โซน A หลังธนาคารกรุงศรีฯ)

การติดต่อ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง-เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

More articles

- Advertisement -

Latest article