Paul Restaurant


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Waiter / Waitress
 • Cashier
 • Barista

อัตราเงินเดือน
รายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นไป + incentive

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย และเพศหญิง
 2. อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 5. มีใจรักงานบริการ
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ:
– ยินดีรับวุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / พ้นภาระทางทหารแล้ว และนำหลักฐานมายื่นในวันสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • Central Embassy
 • Central World
 • Siam Paragon
 • Emporiam

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่า Service Charge
 • และอื่นๆ

เอกสารการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ อาคาร Fortune Tower ชั้น 11 ติดต่อคุณศศิธร โทร.080-0015794