27.8 C
Thailand
วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2024

งานคีย์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ประจำ ตึกแอทสาทร (3 บาท/App)

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน
➤ คีย์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่กำหนด
➤ ทำงานทุกวันจันทร์ – เสาร์
➤ เวลาทำงานตั้งแต่ 8.30 – 17.30 น.

อัตราจ้าง
➤ จ่ายค่าจ้าง 3 บาท/App เฉลี่ยเดือนละ 10,000 – 13,000 บาท (หัก 3%)

คุณสมบัติผู้สมัคร
➤ เพศชาย / เพศหญิง
➤ อายุระหว่าง 20 – 45 ปี
➤ วุฒิ ม.6 , ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
➤ พิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
➤ รักงานบริการและมีความอดทน
➤ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

สวัสดิการ (พนักงานประจำ)
➤ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
➤ บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง
➤ ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง
➤ ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
➤ ค่ากะ
➤ ประกันสังคม
➤ ประกันชีวิต
➤ ประกันสุขภาพ (IPD , OPD)
➤ ประกันอุบัติเหตุ
➤ ค่าทำฟัน
➤ เครื่องแบบพนักงาน
➤ กระเช้าเยี่ยมไข้
➤ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
➤ ของขวัญเกษียณอายุ
➤ ปรับค่าจ้างประจำปี
➤ อบรม-สัมมนา สังสรรค์ประจำปี

การติดต่อ
บ.กรุงเทพโสภณ สำนักงานใหญ่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

More articles

Latest article