25.2 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2024

พนักงานสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล ประจำโรงพยาบาล 3 เดือน

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงานสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล (Part Time) ประจำโรงพยาบาล ย่านพระราม 2 ด่วน!! รับเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
• วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• สามาราถทำงานได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

สวัสดิการ :
• สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
• สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
• สวัสดิการงานเเต่งงาน
• สวัสดิการงานบวช
• สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
• สวัสดิการหอพักพนักงาน
• สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด /ปี
• สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
• วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
• อื่นๆ

เอกสารสมัครงาน :
• รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
• สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ
• หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ
• สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ
• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ
• สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
• สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น!!

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ติดต่อคุณสุนีย์

More articles

Latest article