คีย์ข้อมูล คัดแยก จัดเรียง จัดหมวดหมู่เอกสาร สำนักงานใหญ่ MBK Tower (มาบุญครอง)

1603
SFMBK

รายละเอียดงาน :
• พนักงาน Part-Time ประจำสำนักงานใหญ่
• คีย์ข้อมูล คัดแยก จัดเรียง จัดหมวดหมู่เอกสาร
• เวลาทำงาน 09.30 – 18.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• มีความขยันอดทน
• มีความละเอียดแม่นยำในการทำงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• สำนักงานใหญ่ MBK Tower (มาบุญครอง)

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม)
• ประกันสุขภาพ
• งานสังสรรค์ประจำปี
• โบนัส (ตามผลประกอบการ)

การติดต่อ :
Email Recruitment@sfcinemacity.com โทร.02-0487111ต่อ 222 หรือ 097-1051716