26 C
Thailand
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2024

งานจัดเรียงสินค้า และผู้ช่วยแคชเชียร์ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัท ฟูจิ ซิตี้โอะ จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย บริษัท ฟูจิ ซิตี้โอะ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน กว่า 40 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 50 สาขา มีร้านสะดวกซื้อในเครือ (ใช้ชื่อว่า “ทรี-เอฟ”) มากกว่า 600 สาขา และมีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 คน ปัจจุบัน ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 4 สาขา สาขาแรก เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2528 นับว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

พนักงาน Part-time

 • จัดเรียงสินค้า
 • ช่วยงานแคชเชียร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รับเฉพาะ นักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น
 • ทำงานช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันธรรมดาที่ไม่มีเรียน

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
 • กรุณานัดล่วงหน้านะคะ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าเดินทาง
 • เบี้ยขยัน
 • incentive
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

วิธีการสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด ติดต่อ คุณมลฤดี (ซ.สุขุมวิท 33)

More articles

Latest article