รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ Part Time

Valdus Clinic
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ Part Time

รายละเอียดงาน

 • ออกเอกสาร PO และ PV
 • รายงานใบแจ้งหนี้ , รายงานการใช้จ่าย
 • ออกเอกสารรับรองใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน
 • สามารถทำงานที่ เซ็นทรัลเวสเกต ได้

สวัสดิการ

 • Treatment & Laser ฟรี
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ Valdus Clinic ทุกสาขาใกล้บ้าน ติดต่อสอบถาม คุณวิรียา โทร.093-9153246