Yamazaki ร้านยามาซากิ รับสมัครพนักงาน Part time / Full time หลายอัตรา

Yamazaki

พนักงานผลิต
• เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• รักการทำเบเกอรี่

พนักงานขาย
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35 ปี
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• รักงานบริการ
• สามารถเลิกงานตามเวลาห้างได้

พนักงานพาร์ไทม์ part time ผลิต/ขาย
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 45 ปี
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• ยินดีรับนิสิต นักศึกษา แม่บ้าน ที่ต้องการหารายได้

ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อัตราจ้าง
• รายได้เฉลี่ย / เดือน 9,000 – 12,000 บาท ขึ้นไป
• พนักงาน part time ค่าจ้างชั่วโมงละ 50 บาท

สวัสดิการ (พนักงานประจำ)
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินสวัสดิการอื่นๆ
• ค่ารักษาพยาบาล
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
• โบนัสประจำปี / โบนัสพิเศษ
• เงินเกษียณอายุ 10 เดือน
• งานสังสรรค์ปีใหม่ และของรางวัล
• ค่าที่พักอาศัย และค่าพื้นที่พิเศษ 750 – 2,100 บาท (สำหรับโซนที่เดินทางลำบาก และโซนในเมือง)
• เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ ร้านยามาซากิ Yamazaki ทุกสาขาใกล้บ้าน

สำนักงาน
บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด อาคารวานิช 2 ชั้น 15 ห้อง 1503-1504 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400