Brown Cafe ブラウン. รับสมัครพนักงานชงเครื่องดื่ม Full Time / Part Time

Brown Cafe

Brown Cafe

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• ผู้จัดการสาขา
• พนักงานประจำ
• พนักงานพาทไทม์

อัตราจ้าง
• พนักงานประจำ เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท
• พนักงานชั่วคราว อัตราจ้างชั่วโมงละ 50 บาท ขั้นต่ำทำ 4.30 ชั่วโมงต่อวัน / ทำอย่างน้อย 3 วันหรือมากกว่า

สาขาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
• สาขาตึกสยามสแควร์วัน (BTS สยาม)
• สาขาเซ็นทรัลชิดลม

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง / เพศชาย
• อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
• วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
• สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุด 1 วัน)

รายละเอียดงาน
• ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
• ขอคนที่อยากทำงานจริงๆ ขยัน อดทน
• งานมี 2 กะ โดยแบ่งเป็น
➤ กะเช้า 9.00 – 18.00 น.
➤ กะบ่าย 13.30 – 22.30 น.

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ Brown cafe ブラウン. ทุกสาขาใกล้บ้าน สัมภาษณ์ทราบผลทันที กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า โทร.099-2415885