Dairy Queen สาขามีโชค พลาซ่า เปิดรับสมัครพนักงาน (Part Time / Full Time)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้จัดการร้าน ( Store Manager )
พนักงานประจำร้าน ( Full Time )
พนักงานชั่วคราว ( Part Time )

อัตราจ้าง
พนักงานประจำ 10,000 – 20,000 บาท
พนักงานชั่วคราว 42 – 60 บาท/ชม.

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / เพศหญิง
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม รักงานบริการ
ทำงานคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง บุคลิกภาพดี
หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ค่าคอมมิชชั่น
งานเลี้ยงประจำปี
หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถ
กิจกรรม สัมนา ตลอดปี
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
วันหยุดประจำปี และอื่นๆ
มีโอกาสแข่งขันทำไอศกรีมในต่างประเทศ

เอกสารสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน x 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน x 1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้ว x 1 ใบ
สำเนาเอกสารการศึกษา x 1 ชุด
สำเนาใบรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี) x 1 ชุด

การติดต่อ
สนใจสมัครงานให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อจริง , ชื่อเล่น , อายุ , เบอร์โทร , ตำแหน่งที่สมัคร , ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อกลับนะคะ dairyqueen.meechok