Lemon Farm ร้านสุขภาพของครอบครัว รับสมัครพนักงานประจำร้าน หลายอัตรา

Lemon Farm

สาขาที่ปฏิบัติงาน :
• สามย่าน มิตรทาวน์ 4 อัตรา
• ทองหล่อ ซ.2 (สุขุมวิท55) 2 อัตรา
• ชิดลม ซ.หลังสวน (ตรงข้ามเซ็นทรัลชิดลม) 3 อัตรา

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 18-35 ปี
• วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. และ ปวส.
• สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุด เสาร์-อาทิตย์)
• ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในการทำงาน

เอกสารการสมัคร :
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนารับรองการฉีดวัคซีน
• รูปถ่าย 1 ใบ

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานสมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที โทร.02-5753786 หรือ 081-4834970