SF CINEMA บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครพนักงานบริการ Part Time / Full Time

Big C สระแก้ว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• ผู้จัดการสาขา
• ผู้ช่วยผู้จัดการ
• รองผู้ช่วยผู้จัดการ
• เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา
• เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา
• พนักงานฉายภาพยนตร์
• พนักงานบริการลูกค้า
• ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร (เบื้องต้น)
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4 – 8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป
• รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
• ประกันสุขภาพ
• งานสังสรรค์ประจำปี
• โบนัส (ตามผลประกอบการ)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ สมัครในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสระแก้ว อาคารบุญเล็ก ติดต่อสอบถาม โทร.086-3223430 , 091-7780211 และ 097-1051716