S&P สาขาโลตัสซิตี้พาร์ค บางพลี รับสมัครพนักงานประจำสาขา หลายอัตรา

S&P สาขาโลตัสซิตี้ปาร์ค บางพลี

ตำแหน่งที่เปิดรับ :
• พนักงานขายเบเกอรี่ 2 ตำแหน่ง
• ผู้ช่วยกุ๊ก ครัวไทย 4 ตำแหน่ง
• พนักงานขับรถส่งอาหาร 6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
• เพศชาย / หญิง
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• อายุ 18 -40 ปี
• มีใจรักงานทางด้านบริการ , รอบคอบ
• มีวินัยในการทำงาน และอดท

สวัสดิการ :
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ปีละ 2 ครั้ง
• เครื่องแบบพนักงาน
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การรักษาพยาบาล,ตรวจร่างกายประจำปี
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
• ส่วนลดในการซื้อสินค้า
• ของขวัญวันเกิด
• งานเลี้ยงประจำปี
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.อาคารสงเคราะห์)
• โครงการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (ธ.อาคารออมสิน)
• การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
• ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต)
• ประกันอุบัติเหตุ
• เงินสงเคราะห์ในงานมงคล และงานอวมงคล ต่างๆ
• ทิป + อาหาร/เครื่องดื่ม(ฟรี) 2 มื้อ
• เซอร์วิสชาร์จเมื่อได้รับการบรรจุ

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ S&P สาขาโลตัสซิตี้พาร์ค บางพลี สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ พี่เปิ้ล โทร.082-0054771