Starbucks Coffee รับสมัครพนักงานบาริสต้า Part Time / Full Time

Starbucks Coffee

พนักงานประจำร้านรายเดือน (Barista)
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
• ทำงานสัปดาห์ละ 5.5 วัน (วันละ 8 ชม.)
• รักงานด้านบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• ขอคนที่ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

พนักงานประจำร้านรายชั่วโมง (Barista Hourly)
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ วุฒิ ปวช.
• ทำงานอย่างน้อย 4 – 5 วัน/สัปดาห์ (วันละ 8 ชม.)
• รักงานด้านบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• ขอคนที่ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

อัตราจ้าง
• พนักงานประจำร้าน (รายเดือน) 13,000 บาท/เดือน
• พนักงานประจำร้าน (รายชั่วโมง) 55 บาท/ชม.

สาขาที่รับสมัครด่วน
คลองเตย, สีลม, สาทร, เยาวราช, สยาม, ชิดลม, นานา, อโศก

เอกสารการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• รูปถ่าย 1 รูป
• หลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
• เงินรางวัลจากการขาย
• เงินทิป
• ค่าเรียนภาษา
• ค่ารถทำงานหลัง 23.00 น.
• เครื่องดื่มฟรีในสาขา
• เมล็ดกาแฟฟรีเดือนละ 1 ถุง
• เงินช่วยเหลืองานศพ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาล
• ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ / ทุพพลภาพ
• รางวัลหุ้น Bean Stock
• เครื่องแบบฟรี
• ของขวัญแต่งงาน
• วันหยุดในวันเกิด
• ส่วนลด 30 % เมื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ

การรับสมัคร
สมัครงานด้วยตนเองที่ Starbucks Coffee ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือเดินทางมาสมัครที่ อาคารเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร.02-0798688 ต่อ 1103 – 1105 หรือ 084-4387482