YUZU GROUP รับสมัครพนักงานประจำร้านอาหารในเครือ หลายอัตรา

YUZU GROUP

YUZU GROUP ผู้ให้บริการร้านอาหารในเครือได้แก่ Yuzu ramen / Yuzu Suki / Yuzu Omakase / Yuzu Wagyu Omakase / Haku Haku Yakiniku / Thai Thai Boat Noodle และ ANGBAO ชานมไต้หวัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
• พนักงานทำอาหาร
• พนักงานบริการ
• สหกิจศึกษา
• ทวิภาคี

รายละเอียด :
• จัดเตรียมอุปกรณ์ ดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำอาหารให้ลูกค้า
• ให้บริการจัดทำอาหารกับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
• ตรวจเช็ค ทำความสะอาดของร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ
• ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
• ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ทำงาน 4-6 วัน/สัปดาห์
• ทำงาน 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร
• มีความกระตือรือร้น และความพยายามที่จะเรียนรู้ในงานที่ทำ
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีแรงกายแรงใจในการทำงานที่ดีเยี่ยม
• มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ว่องไว และเอาใจใส่ต่องาน
• ตรงต่อเวลา และให้ความสำคัญต่อเวลา สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ชุดยูนิฟอร์ม
• ปรับเงินเดือนทำงานครบปี
• โบนัสประจำปี
• ประกันชีวิต
• วันหยุดนักขัตกฤษ์ 13 วัน/ปี
• วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี เมื่อทำงานครบ 1 ปี
• ค่าข้าวตามวันที่มาทำงาน
• เบี้ยขยันรายเดือน
• ประกันสุขภาพ (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
• โบนัสรายเดือน ตามเป้าสาขาที่กำหนดไว

เอกสารสมัครงาน :
• สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
• สำเนาใบผ่านคัดเลือกทหาร

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ YUZU GROUP ติดต่อฝ่ายบุคล โทร.097-0368259 , LINE ID: yuzu_recruit