30 C
Thailand
วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2024
- Advertisement -

TAG

งานชั่วคราวธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว เตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร (สัญญาจ้าง)

เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว ตรวจสอบ พิมพ์ สแกน บันทึก เอกสาร และจัดเก็บเอกสาร รับเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น และสามารถทำงานจนครบตามสัญญาจ้าง 4 เดือน

งานธุรการและเอกสาร ตรวจสอบและจัดชุดเอกสาร (Part Time)

งานธุรการและเอกสารทั่วไป ตรวจสอบและจัดชุดเอกสาร (Part Time) ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป มีเงินให้ระหว่างฝึกงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

TOT OS รับสมัครพนักงานรายวัน ธุรการพาร์ทไทม์ รายได้ 500 บาท/วัน

TOT OS เราคือผู้ให้บริการ Outsourcing ที่เป็นเลิศ สำหรับธุรกิจ ICT และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กำลังรับสมัครพนักงานรายวัน ธุรการพาร์ทไทม์ รายได้ 500 บาท/วัน

เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัครพนักงานธุรการ สัญญาจ้าง 6 เดือน

เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัครพนักงานธุรการ ชั่วคราว สัญญาจ้าง 6 เดือน รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Latest news