29.4 C
Thailand
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2024
- Advertisement -

TAG

ABC World

นักศึกษาฝึกงาน ด้านการออกแบบ การตลาด และ Content Rewriter

นักศึกษาฝึกงาน ด้านการออกแบบ ถ่ายภาพ Photoshop การตลาด และ Content Rewriter รับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปี 3 ปี 4 หรือกำลังหาที่ฝึกงาน มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และสามารถฝึกงานได้อย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป

Latest news