29.7 C
Thailand
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2024

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด (KA) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ จำนวนมาก

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) จำนวน 4 อัตรา
• รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เภสัชศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบและสนใจในเรื่องแฟชั่น/เครื่องสำอาง มีบุคลิกที่ดี มั่นใจในตัวเอง

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด (R&D Marketing) จำนวน 4 อัตรา
• รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เภสัชศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบและสนใจในเรื่องแฟชั่น/เครื่องสำอาง มีบุคลิกที่ดี มั่นใจในตัวเอง

กราฟฟิก ดีไซน์ จำนวน 4 อัตรา
• สามารถใช้ MAC, Photoshop, lllustrator, Page Maker และ Retouch ภาพได้
• ต้องมีผลงาน (Portfolio) เพื่อนำมาแสดง
• รับพิจารณา Freelance

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและการตลาด ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
• รับวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการวางแผนส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และงานโฆษณา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา
• รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด จำนวน 10 อัตรา
• รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า จำนวน 10 อัตรา
• รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
• รับผิดชอบตรวจสอบและกระตุ้นการสั่งสินค้าหน้าร้านของสาขาต่างๆ ที่ดูรับผิดชอบเพื่อให้มีสินค้าขายครบ
• มีจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

พนักงานขับรถ จำนวน 10 อัตรา
• รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

หมายเหตุ คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครงาน:
• ทุกตำแหน่งรับสมัครทั้งเพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
• หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทุกตำแหน่ง มีรายได้ดีตามที่คุณพึงพอใจ

การติดต่อ
สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ปวีณ์มล จำกัด 33/22-31 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซอยพุฒิโพธิ์ (ประชาสงเคราะห์ 8) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

More articles

Latest article