32.3 C
Bangkok
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2024

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานประจำสาขา

Must read

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2488 เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 2500 ที่สาขาราชประสงค์ ธนาคารได้ขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินสู่ภาคธุรกิจและเอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของทางการ ตามแผนพัฒนาเศรษกิฐและประเทศ จึงประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (พนักงานขายผลิตภัณฑ์ของสาขา)

 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุนรวม โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินประจำสาขา อาทิ การฝาก-ถอนเงิน รับชำระสิเชื่อน, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีความสนใจในงานขาย ติดต่อกับลูกค้า
 3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, บุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารดี สามารถทงานเป็นทีได้ดี
 4. มีใจรักงานขายและงานบริการ
 5. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีทักษะในการต่อรอง มี Service Mind และมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมให้บริการลูกค้า

วิธีการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดการสมัครงาน (ตามเอกสารแนบท้าย) และส่งไฟล์มาที่ E-Mail Address : HR.BP1@tmbbank.com
  (จัดส่ง Mail เฉพาะ File Excel นี้เท่านั้น รายละเอียดอื่นไม่ต้องนำส่ง แต่จัดเตรียมไว้เพื่อนำไปแสดงในวันนัดสอบสัมภาษณ์แทน)
 2. การกำหนดชื่อเรื่องในการส่ง Mail ให้ระบุตามตำแหน่งงานที่สมัคร + พื้นที่ที่ต้องการทำงานให้ชัดเจน เช่น สมัครงานในตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ให้ระบุชื่อเรื่องว่า “เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ” เป็นต้น (กรณีสาขาในเขตภูมิภาค ขอให้ระบุเพียงชื่อตำแหน่ง และ ชื่อจังหวัด เท่านั้น)

การติดต่อ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

More articles

- Advertisement -

Latest article