26 C
Thailand
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2024

PT MAX MART รับสมัครพนักงานแคชเชียร์ ประจำสาขา หลายอัตรา

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

PT MAX MART ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT เปิดบริการเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน PT MAX MART มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 48 สาขา โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายสถานีบริการน้ำมัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง

รายละเอียดงาน :
• รับชำระเงิน
• จัดเรียงสินค้าและสต็อกสินค้า
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ช่วงทดลองงานรายได้เป็นรายวันเมื่อผ่านโปรจะได้ทดลองงานเป็นพนักงานรายเดือนต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
• ไม่จำกัดวุฒิ/กำลังศึกษาอยู่
• ใช้คอมพิวเตอร์พอได้ ( เครื่องแคชเชียร์ )
• รักงานบริการ

สวัสดิการ :
• โบนัส
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ที่พัก/ ค่าโรงแรม (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด)
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าน้ำมัน
• ค่าตำแหน่ง
• ค่าครองชีพ
• ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
• ประกัน อุบัติเหตุ-สุขภาพ-ประกันชีวิต
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักางน
• วันหยุดพักร้อนประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฝึกอบรม
• ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ)
• กิจกรรมภายใน/งานเลี้ยงสังสรรค์
• ส่วนลดค่าน้ำมัน 1 บาท/ลิตร
• ทุนการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท

เอกสารการสมัครงาน :
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้นหรือใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่าจบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา (สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้)
• สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
• ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43 จำนวน 1 ชุด
• ใบยืนยันผ่านงาน (ถ้ามี)
• รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
• ใบสมัครงาน ของระบบ ISO ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่

การรับสมัคร :
สมัครงานด้วยตนเองที่ แมกซ์มาร์ท ทุกสาขาใกล้บ้าน กรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถ walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย

สำนักงาน :
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อคุณพัทธดนย์ ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

More articles

Latest article