28.4 C
Thailand
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024

พนักงานชั่วคราวสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล Part Time Word, Excel

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน :
• สแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล
• ดำเนินงานเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Powerpoint

สวัสดิการ : (สำหรับพนักงานประจำ)
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• โบนัส (ตามผลประกอบการ)
• ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินกู้สวัสดิการ

สวัสดิการ :
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
• การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• ค่าล่วงเวลางาน (OT)
• ค่าเดินทาง-ค่าที่พัก
• เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี

การสมัครงาน :
ผู้สนใจสมัครเป็น พนักงานชั่วคราวสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล โปรดรอเปิดรับสมัครรอบถัดไป

More articles

Latest article