The Pizza Company รับสมัครพนักงานประจำ / ชั่วคราว จำนวนมาก

The Pizza Company

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• พนักงานทำอาหารและพนักงานบริการหน้าร้าน
• พนักงานประจำ / พนักงานชั่วคราว Part Time

รายละเอียดงาน
• จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำ จัดส่ง จัดเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
• ตรวจเช็ค และทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
• ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

อัตราจ้าง
• พนักงานประจำ รายได้เฉลี่ย 10,000 – 13,000 บาท/เดือน
• พนักงานชั่วคราว Part Time รายได้เฉลี่ย 44 – 55 บาท/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับพื้นที่/ต่างจังหวัดเริ่มต้น 42 บาท/ชั่วโมง
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time รายได้เฉลี่ย 88 – 110 บาท/ชั่วโมง OT.132 – 165 บาท/ชั่วโมง

พนักงานส่งอาหาร
• มีมอเตอร์ไซต์ และใบขับขี่ พรบ.ของรถมอเตอร์ไซต์ที่ไม่หมดอายุ
• พนักงานประจำ / พนักงานชั่วคราว Part Time

อัตราจ้าง
• พนักงานประจำ รายได้เฉลี่ย 16,000 – 20,000 บาท/เดือน
• พนักงานชั่วคราว Part Time รายได้เฉลี่ย 90 – 100 บาท/ชั่วโมง ตามพื้นที่
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time รายได้เฉลี่ย 130 – 140 บาท/ชั่วโมง OT. 174 – 184 บาท/ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ทุกตำแหน่ง)
• อายุ 15 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานได้ 4 – 6 วัน/สัปดาห์ และ 4 – 8 ชั่วโมง/วัน (สามาถเลือกเวลาทำงานได้)

สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าทำงานรอบปิดกะ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• เงินตอบแทนตามผลงานจ่ายทุกเดือน
• ประกันอุบัติเหตุเฉพาะพนักงานส่งอาหาร

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ร้าน The Pizza Company ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ