งานคนพิการ จัดเรียงเอกสาร และงานอื่นๆ แผนก Logistic Center

งานคนพิการ
งานคนพิการ จัดเรียงเอกสาร และงานอื่นๆ แผนก Logistic Center

งานคนพิการ จัดเรียงเอกสาร

รายละเอียดงาน
• จัดเรียงเอกสารตามที่หัวหน้ากำหนดให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
• แปะป้ายราคา / นับจำนวนหนังสือ / เช็คความเรียบร้อยของหนังสือ
• ช่วยงานแผนก Logistic Center
• ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ ( หยุดเสาร์ – อาทิตย์ )
• เวลาทำงาน 09.00 – 16.00น. ( 6 ช.ม. / วัน )
• จ่ายค่าแรง 400บาท/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย และเพศหญิง
• อายุ 20 – 28 ปี
• วุฒิ ม.3 – ปวส.
• เป็นผู้พิการ แต่ไม่พิการทางด้านสายตา
• ต้องมีบัตรคนพิการ

เอกสารการสมัครงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรผู้พิการ

สวัสดิการ
• ค่าอาหาร
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
• ประกันสุขภาพ
• ประกันอุบัติเหตุ
• โบนัส
• เบี้ยขยัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• สวัสดิการซื้อหนังสือในราคาส่วนลดพนักงาน
• วันหยุดพักร้อน/ลากิจ/ลาวันเกิด (14วัน/ปี)
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเทียวต่างจังหวัด
• สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/งานฌาปนกิจ
• ค่าเข้ากะ (เฉพาะพนักงานหน้าร้าน)
• ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับพนักงานหน้าร้าน)
• พนักงานหน้าร้านมีจำนวนวันหยุดเท่ากับพนักงานในออฟฟิศ
• และอื่นๆ อีกมากมาย

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ อ.เอเซียเสริมกิจ ชั้น 3 ซอยสีลม 3 กรุณาติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00น.