28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

THE STANDARD รับสมัครเพื่อนร่วมงานสายไลฟ์สไตล์

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

THE STANDARD นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มหลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ เนื้อหาของ THE STANDARD ครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันกระแส ให้ทั้งสาระความรู้ ทรรศนะความคิด และพลังบันดาลใจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Lifestyle Photographer :
ช่างภาพสายไลฟ์สไตล์ สำหรับถ่ายร้านอาหาร ร้านค้า บาร์ ท่องเที่ยว บุคคล อีเวนต์ และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของคนเมือง
รายละเอียดงาน :
• ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบภาพถ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรีทัชให้คอนเทนต์มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ตรงตามทิศทางของ THE STANDARD
• จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
• ติดตามและวิเคราะห์กระแสใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้พฤติกรรมของผู้อ่าน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
• ร่วมวางแผน ออกไอเดีย และลงมือปฏิบัติงาน On Ground หรือโปรเจกต์ต่างๆ ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมงานอีเวนต์และทริปต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลิตเป็นคอนเทนต์
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ :
• มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ชอบกิน ดื่ม เที่ยว ออกกำลังกาย
• ชอบเดินทาง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้คนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ติด
• เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบพบปะผู้คน ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายและตกแต่งภาพ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายและตกแต่งภาพ
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปี
• ไม่จำกัดอายุและการศึกษา

Lifestyle Content Creator :
สร้างสรรค์คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของ THE STANDARD สำหรับเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, TikTok เป็นต้น รวมถึงงานอีเวนต์ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดงาน :
• วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของงานเขียน ภาพ อินโฟกราฟิก และวิดีโอไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ผลิตคอนเทนต์วิดีโอขนาดสั้น 1-2 นาที สำหรับลง Instagram และ TikTok
• ร่วมวางแผน ออกไอเดีย และลงมือปฏิบัติงาน On Ground ต่างๆ ของไลฟ์สไตล์ที่ได้รับมอบหมาย
• ลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อมูล ผลิตเป็นคอนเทนต์ และสร้างคอนเน็กชัน
• รักษาคุณภาพและความถูกต้องของงาน อัปเดตรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของคนอ่าน
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ :
• มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ด้านกิน ดื่ม เที่ยว ออกกำลังกาย ชอบเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ Global Issue
• ชอบเดินทาง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้คนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ติด
• เป็นนักเล่าเรื่อง ชอบเล่า ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบพบปะผู้คน ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปี
• ไม่จำกัดอายุและการศึกษา

Senior Lifestyle Content Creator :
ดูแลงานในกองบรรณาธิการ และทำคอนเทนต์ด้านไลฟ์สไตล์ของ THE STANDARD สำหรับเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instragram, TikTok เป็นต้น รวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆ ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดงาน :
• วิเคราะห์ นำเสนอ และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบงานเขียน ภาพ อินโฟกราฟิก และวิดีโอของไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมวางแผน ออกไอเดีย และลงมือปฏิบัติงาน On Ground ต่างๆ ของไลฟ์สไตล์ที่ได้รับมอบหมาย
• ลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อมูล ผลิตเป็นคอนเทนต์ และสร้างคอนเน็กชัน
• รักษาคุณภาพและความถูกต้องของงาน อัปเดตรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของคนอ่าน
• สื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
• ทำงานร่วมกับบรรณาธิการเพื่อดูแลคอนเทนต์และคนในทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลนักศึกษาฝึกงาน สรรหาฟรีแลนซ์ต่างๆ เพื่อให้งานของแผนกไลฟ์สไตล์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
คุณสมบัติ :
• รับผิดชอบงานสูง ทำงานเสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และมีความเป็นผู้นำ
• สนใจไลฟ์สไตล์ทันสมัย ด้านกิน ดื่ม เที่ยว ออกกำลังกาย สนใจเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ Global Issue
• ชอบเดินทาง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้คนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ติด
• เป็นนักเล่าเรื่อง ชอบเล่า ชอบเขียน และชอบการถ่ายภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบพบปะผู้คน ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก
• สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• พร้อมทำงานภายใต้ความกดดัน และยืดหยุ่นกับเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลา หรือวันเสาร์-อาทิตย์
• มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 10 ปี
• อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ไม่จำกัดการศึกษา

ทุกตำแหน่งหากมีทักษะด้านพิธีกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจร่วมงานกับ THE STANDARD ส่งใบสมัครพร้อมแนบตัวอย่างผลงานมาได้ที่นี่ ( คลิก )

บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

More articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest article