ประเภทของสัตว์เลี้ยง เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์คือ สัตว์เลี้ยง

Pets

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ในเรื่องการให้อาหาร การคุ้มครองดูแล การผสมพันธุ์ของสัตว์ตามต้องการได้ และสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับสัตว์ จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยง แต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในห้องทดลองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย เหตุเพราะไม่มีส่วนผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนโดยตรง สัตว์เลี้ยงคือมิตร คือเพื่อนผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของ

จริงๆ แล้วมนุษย์ได้เริ่มทำการเลี้ยงสัตว์เมื่อประมาณ 2 หมื่นปีมาแล้ว โดยมีการนำเอาลูกสุนัขป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเพื่อเป็นเพื่อนเล่น เชื่อว่าแหล่งที่เริ่มเลี้ยงสุนัขอยู่ในแถบยูเรเซียและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ต่อมาเมื่อประมาณ 1 หมื่นปีมานี้ มนุษย์เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เช่น โค แพะ แกะ และสุกร เพื่อเป็นแหล่งของอาหารและเครื่องนุ่งห่ม และหลังจากนั้นจึงได้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น สัตว์ปีก และแมลงต่างๆ เวลาและสถานที่ที่เริ่มทำการเลี้ยงสัตว์สำคัญบางชนิด

ประเภทของสัตว์เลี้ยง

สุนัข ได้แก่ สุนัขพันธุ์ไทย เช่น ไทยหลังอาน ไทยบางแก้ว และพันธุ์ต่างประเทศ
แมว ได้แก่ แมวพันธุ์ไทย และแมวพันธุ์ต่างประเทศ
นกสวยงาม ได้แก่ นกเลิฟเบิร์ด นกริงค์เน็ค นกหงส์หยก นกค็อกคาเทล นกฟินซ์ นกเขาใหญ่สวยงาม นกกรงหัวจุก และนกพิราบแข่ง
ไก่ ได้แก่ ไก่แจ้ และไก่พื้นเมือง
ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีครอสบรีด และปลาปอมปาดัวร์
กระต่าย ได้แก่ กระต่ายสายพันธุ์ไทย และต่างประเทศ
สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ งู เต่า กบ และกิ้งก่า