ใช้ขวดพลาสติกเป็นประจำ ซ้ำกันบ่อยๆ เสียงเป็นโรคร้าย!!

1029
ขวดพลาสติก

จากผลวิจัยล่าสุดจาก มหาวิทยาลัย เยล ( Yale University ) กล่าวว่าสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในภาชนะพลาสติก มีผลต่อสมอง และอารมณ์ของลิงในห้องทดลอง การจากทดลองดังกล่าวมีผลต่อสมองและอารมณ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ด้วยเช่นกัน

ใช้ขวดพลาสติกเป็นประจำ เสียงเป็นโรคร้าย!!

ในสถาบันทดลองของมหาวิทยาลัย เยล ได้ทดลองให้ลิงได้รับสาร BPA (Bisphenol A) ในปริมาณที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของอเมริการับรองว่าปลอดภัย ต่อมนุษย์ ผลปรากฏว่า เซลล์สมองของลิงมีผลกระทบต่อความจำ อารมณ์ และการเรียนรู้ใหม่ ๆ นักวิจัยยังพยายามทดลองต่อไปอีกว่า แล้วปริมาณต่ำแค่ไหนที่จะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์สมองของลิง และนักวิจัยยังเสริมอีกว่าแล้วระดับที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ ควรเป็นเท่าไหร่กันแน่?

Bisphenol A หรือ BPA คือสารประกอบสำคัญในพลาสติก ที่อุตสาหกรรมพลาสติกนำมาทำภาชนะต่าง ๆ มีคุณสมบัติเบา ไม่แตกง่าย ใส่ได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม แต่ถ้าสะสมอยู่ในร่างกายจะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศ ESTROGEN มีผลทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น สมาธิสั้น, ก้าวร้าว, มีปัญหาเรื่องความจำ, สมองพัฒนาการช้า, โรคเอ๋อ (ดาวน์ซินโดม), โรคอ้วนและโรคเบาหวาน ถ้าสะสมอยู่ในร่างกายจำนวนมากอาจส่งผลทำให้เป็นโรคมะเร็ง และเป็นสาเหตุทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานบกพร่อง (impaired immune function)

อย่างไรก็ดีเราสามารถจะเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้โดยปฏิบัติดังนี้

1. เลือกใช้ขวดแก้วหรือขวดสแตนเลสแทนการใช้ขวดพลาสติก
2. หลีกเลี่ยงภาชนะพลาสติกมีคำย่อว่า PC หรือ พลาสติกเบอร์ 7
3. ไม่นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้อีก (Reuse)
4. หลีกเลี่ยงอาหารกล่องแช่แข็งที่บรรจุด้วยกล่องพลาสติก