งาน part time กลางคืน ทำงานช่วงกลางคืน ส่งหนังสือพิมพ์ หลังสี่ทุ่ม

638
งานช่วงกลางคืน ส่งหนังสือพิมพ์

งาน part time กลางคืน


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีรถจักยานยนต์เป็นของตนเอง
 • มีใบขับขี่
 • รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อเวลา
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • สามารถทำงานช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ได้

หน้าที่รับผิดชอบ
รับ-ส่ง หนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 • การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 • ค่าล่วงเวลางาน (OT)
 • ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า