งานทำตอนเย็น ทำงานช่วงเย็น ทำหลังเลิกงาน – เลิกเรียน ( Part Time )

Evening work
งานทำตอนเย็น ทำงานช่วงเย็น ทำหลังเลิกงาน - เลิกเรียน ( Part Time )

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• ไม่จำกัดอายุ
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิตพื้นฐานได้

เอกสารการสมัคร :
• สำเนาบัญชีธนาคาร (หน้าแรก)
• สำเนาบัตรประชาชน

สวัสดิการ :
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
• การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• ค่าล่วงเวลางาน (OT)
• ค่าเดินทาง-ค่าที่พัก
• เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี

การสมัครงาน :
ผู้สนใจหางานทำตอนเย็น ทำงานช่วงเย็น ทำหลังเลิกงาน – เลิกเรียน (โปรดรอเปิดรับสมัครรอบถัดไป)