26 C
Thailand
วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2024

งาน part time กลางคืน ทำงานช่วงกลางคืน ส่งหนังสือพิมพ์ หลังสี่ทุ่ม

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีรถจักยานยนต์เป็นของตนเอง
• มีใบขับขี่
• รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อเวลา
• ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
• สามารถทำงานช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ได้

หน้าที่รับผิดชอบ
• รับ-ส่ง หนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
• การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• ค่าล่วงเวลางาน (OT)
• ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
• เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า

More articles

Latest article