งาน Part-Time ปรับแก้และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ รับเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

519
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

งาน Part-Time ปรับแก้และพิมพ์งาน


รายละเอียดงาน

 • พนักงาน Part-time (ภาษาอังกฤษ)
 • ปรับแก้และพิมพ์งานภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือกำลังศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Word, Exel, Power Point

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร
 • สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับลอง
 • ใบผ่านงาน อื่นๆ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 • การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 • ค่าล่วงเวลางาน (OT)
 • ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อสอบถาม คุณหนึ่ง (ส่วนงานสรรหาฯ)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ