29.9 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน 2024

Actif training รับสมัครผู้ประสานงานจัดฝึกอบรม / Team Building

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

Actif training Team Building

รายละเอียดงาน
• ผู้ประสานงานจัดฝึกอบรม ( Part time )
• ประสานงานการจัดฝึกอบรม
• เป็นพิธีกรกล่าวเปิดแนะนำวิทยากร และกล่าวปิดการฝึกอบรม
• ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรม ในการทำ Workshop
• ถ่ายรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงาน Team Building (Part time)
• ประสานงานการจัด Team Building
• เป็นพิธีกรกล่าวเปิดแนะนำวิทยากร และกล่าวปิดการสัมมนา Team Building
• เป็นวิทยากรประจำฐาน Walk rally
• ถ่ายรูปบรรยากาศการทำ Team Building
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศหญิง / เพศชาย
• มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคคล
• มีใจรักงานบริการ Service mind
• กล้าเข้าสังคม สื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาละเทศะ
• มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงาน
• หากมีที่พักหรือสะดวกเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• กรณีที่พักอื่นๆ อาจพิจารณางานเอกสารธุรการ ส่งงานทาง Email ตามความเหมาะสม
• สำหรับตำแหน่งผู้ประสานงาน Team Building (Part time) หากสามารถนำกิจกรรมสันทนาการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงงาน/บริษัท ของลูกค้า โดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ

การติดต่อ
สำหรับผู้สนใจ กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้
• ประวัติส่วนตัว (Resume)
• รูปถ่าย
• อัตราค่าตอบแทนที่ต้องการ
• ระบุวันที่สะดวกรับงาน Part time เช่น วันจันทร์ วันพุธ วันเสาร์ เป็นต้น
• แล้วส่งมาทาง Email: actif.training@gmail.com
• ระบุหัวข้อจดหมาย “(ชื่อผู้สมัคร) สมัครผู้ประสานงานจัดฝึกอบรม / Team Building ( Part time )”

หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์การติดต่อกลับ เฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.actiftraining.com และ nachadol.wixsite.com

Actif training ผู้ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร ยังเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบงาน 5ส เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “พัฒนาความรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ” เติมเต็มทักษะที่สำคัญ ตลอดจนแนวคิดสำหรับการพัฒนาตนเอง และการทำงาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยความสุข และเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ เรายินดีที่จะออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดให้ความไว้วางใจ และอย่าลังเลใจที่จะติดต่อเรา

More articles

- Advertisement -

Latest article