31.2 C
Bangkok
วันอังคาร 23 เมษายน 2024

งาน Part-Time ปรับแก้และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน
• พนักงาน Part-time (ภาษาอังกฤษ)
• ปรับแก้และพิมพ์งานภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง / ชาย
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี หรือกำลังศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Word, Exel, Power Point

เอกสารการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาบัญชีธนาคาร
• สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับลอง
• ใบผ่านงาน อื่นๆ (ถ้ามี)

สวัสดิการ
• กองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
• การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• ค่าล่วงเวลางาน (OT)
• ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก
• เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
• เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
• ตรวจสุขภาพประจำปี

การรับสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อสอบถาม คุณหนึ่ง (ส่วนงานสรรหาฯ)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ

More articles

- Advertisement -

Latest article