Brand good goods

Brand good goods

รายละเอียดงาน
พนักงานขาย Full Time / Part Time

  • Full time ประจำสาขา Central World จำนวน 3 อัตรา
  • Part time ประจำสาขา Central Embassy จำนวน 2 อัตรา
  • เริ่มงานวันที่ 30 พฤศจกายน 2561 – 15 มกราคม 2561
  • กรณีภาษาได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • เงินเดือน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่า commission
  • สวัสดิการของระบบพนักงานเซ็ทรัล

การสมัครงาน
สมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

  • เขียนใบสมัครด้วยตนเองที่เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Zen ชั้น 9 และนัดสัมภาษณ์เลย
  • ส่งใบสมัครมาทางอีเมล: srthippayanon@central.co.th

การติดต่อ
ติดต่อคุณแชมป์ โทร.063-4695515