Brand good goods รับสมัครพนักงานขาย Full Time / Part Time

Brand Good Goods

รายละเอียดงาน :
• พนักงานขาย Full Time / Part Time

สาขาที่ปฏิบัติงาน :
• Full time ประจำสาขา Central World จำนวน 3 อัตรา
• Part time ประจำสาขา Central Embassy จำนวน 2 อัตรา
• กรณีภาษาได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
• เงินเดือน
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ค่า commission
• สวัสดิการของระบบพนักงานเซ็ทรัล

การสมัครงาน :
สมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง เขียนใบสมัครด้วยตนเองที่เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Zen ชั้น 9 และนัดสัมภาษณ์เลย ส่งใบสมัครมาทางอีเมล: srthippayanon@central.co.th