Sony Store ICONSAM

PC Part-time ให้ข้อมูลสินค้าด้าน IT

รายละเอียดงาน

 • ให้ข้อมูลสินค้าด้าน IT
 • ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน
 • ทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์
 • เวลาปฏิบัติงาน 11.00 – 20.00 น.
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จ่ายค่าจ้าง Part Time 500 บาท/วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน
ICONSAM (คลองสาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • อายุ 18 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป เที่ยบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ และงานขาย
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความสนใจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน IT เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสินค้า IT หรือ Electronic รวมไปถึง กล้อง และโทรศัพท์มือถือ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. วุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย

สวัสดิการ

 • มีเงินเดือนประจำ
 • มีโบนัสให้ตามตำแหน่งงาน
 • อื่นๆ

การสมัครงาน
ผู้สมัครสามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานอาคาร City Link ซ.เพรชบุรี 35 โทร.098-5392614 ติดต่อคุณหยุย