ร้านอาหาร KFC รับสมัครพนักงาน Part Time – Full Time

เคเอฟซี สาขา แสงโสม

ผู้จัดการร้านฝึกหัด (Trainee Manager)
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• มีใจรักงานบริการ
• สามารถทำงานเป็นกะ วันเสาร์/วันอาทิตย์ได้

ค่าตอบแทน
• 15,000 – 18,000 บาท
• Incentive เงินรางวัลจูงใจพิเศษ ทุกไตรมาส

พนักงานประจำร้าน ( งาน Part time – Full time ) จำนวนมาก
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 – ปวส.

ค่าตอบแทน
• รายได้ชั่วโมงละ 40 – 49 บาท หรือวันละ 320 – 392 บาท
• รายได้ (เฉลี่ย) 10,000 – 11,000 บาท

พนักงานส่งอาหาร
• อายุ 18 ปี วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
• มีรถจักรยานเป็นของตนเอง
• รู้เส้นทางบริเวณพื้นที่ร้านสาขาที่สมัครเป็นอย่างดี

ค่าตอบแทน
• ค่าเที่ยววิ่งและเงินรางวัลพิเศษสูงถึง 12,000 – 16,000 บาท

สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ของขวัญประจำวันเกิด
• ทุนการศึกษา 2,000 บาท
• รางวัลพนักงานดีเด่น
• ประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• ประกันอุบัติเหตุ 200,000 / 400,000 บาท
• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
• เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• กองทุนเงินทดแทน
• เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
• สวัสดิการยูนิฟอร์ม

การสมัคร
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสรรหาและว่าจ้าง 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือติดต่อได้ที่ร้าน KFC ทุกสาขาใกล้บ้าน