ร้านอาหาร KFC รับสมัครพนักงาน Part Time – Full Time

3188
Kentucky Fried Chicken

ร้านอาหาร KFC รับสมัครงาน Part time – Full time


ผู้จัดการร้านฝึกหัด (Trainee Manager)
คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 4. มีใจรักงานบริการ
 5. สามารถทำงานเป็นกะ วันเสาร์/วันอาทิตย์ได้

ค่าตอบแทน

 • 15,000 – 18,000 บาท
 • Incentive เงินรางวัลจูงใจพิเศษ ทุกไตรมาส

พนักงานประจำร้าน ( งาน Part time – Full time ) จำนวนมาก
คุณสมบัติ

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 – ปวส.

ค่าตอบแทน

 • รายได้ชั่วโมงละ 40 – 49 บาท หรือวันละ 320 – 392 บาท
 • รายได้ (เฉลี่ย) 10,000 – 11,000 บาท

พนักงานส่งอาหาร
คุณสมบัติ

 1. อายุ 18 ปี วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 2. มีรถจักรยานเป็นของตนเอง
 3. รู้เส้นทางบริเวณพื้นที่ร้านสาขาที่สมัครเป็นอย่างดี

ค่าตอบแทน

 • ค่าเที่ยววิ่งและเงินรางวัลพิเศษสูงถึง 12,000 – 16,000 บาท

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญประจำวันเกิด
 • ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ 200,000 / 400,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
 • สวัสดิการยูนิฟอร์ม

การสมัคร
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสรรหาและว่าจ้าง 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือติดต่อได้ที่ร้าน KFC ทุกสาขาใกล้บ้าน