7-Eleven

7 Eleven เซเว่น อีเลฟเว่น

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดรับสมัครพนักงานประจำ (Part time / Full Time) หลายอัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด จำนวนหลายอัตรา
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 4. รักงานบริการ
 5. สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
 6. มีความขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้
 • พนักงานประจำร้าน จำนวนหลายอัตรา
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส.ทุกสาขา
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ งานบริการ
 4. สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้
 • พนักงาน part time จำนวนหลายอัตรา
 1. วุฒิม.3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ม.6,ป.ตรี
 2. เพศชาย และ หญิง
 3. รักงานบริการ
 4. สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน โบนัส 4 ครั้ง/ปี ปรับเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
 • ค่าเข้าเครื่องแคชเชียร์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ

การติดต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตู้ปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504 หรือร้าน 7- Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน ทุกวันอังคาร เวลา 9:30 – 15:00น.