หน้าแรก แท็ก พนักงานราชการทั่วไป

แท็ก: พนักงานราชการทั่วไป

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 169 อัตรา

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมป่าไม้ รวม 169 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 50 อัตรา นักวิชการเผยแพร่...
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร และพนักงานโทรศัพท์ รวม 4 อัตรา สมัครงานกองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 735 อัตรา

กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รวม 735 อัตรา สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559...
กรมที่ดิน

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 94 อัตรา

กรมที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 94 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงานบริการ พนักงานการพิมพ์ จำนวน 4...
กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ( สสจ.ภูเก็ต ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการสาธารณสุข รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล...
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 31 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 31 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักโบราณคดี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน...
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักนิติวิทยาศาสตร์ (หน่วยที่ 0103000) จำนวน...
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำนวน 18 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร สังกัดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ...
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สนค.รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักจัดการการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 13 ห้อง 21303 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สสจ.มุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (สสจ.มุกดาหาร) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักรังสีการแพทย์...

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สป.กระทรวงสาธารณสุข บึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล จำนวน...
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 - 30...
กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26...
กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครู จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน...
กรมประมง

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นิติกร) จำนวน 2 อัตรา

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์อละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ครู จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป ครู จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม