หน้าแรก แท็ก งานราชการที่เปิดสอบ

แท็ก: งานราชการที่เปิดสอบ


กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 169 อัตรา

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมป่าไม้ รวม 169 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 50 อัตรา นักวิชการเผยแพร่...
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ รวม 36 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)...
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตังแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 59 อัตรา

กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 59 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อย.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 11 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,500...
สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 15 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ตลอด 24...
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 100 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24...
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานารเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น นักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ -...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รเปิดสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ...
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน...
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ตั้งแต่บัดนี้...
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 17 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1...
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์...
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 3 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านกีฏีวิทยา วุฒิปริญญาโท สถาบันวิจิยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม -...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สศช.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม -...
สป.ทส จังหวัดราชบุรี

สป.ทส เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นนายช่างเทคนิค จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน...
กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมหม่อนไหม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน...

Social network

16,643แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
387ผู้ติดตามติดตาม
264ผู้ติดตามติดตาม
1,217ผู้ติดตามติดตาม